Afschotberekening Reewild

Met deze applicatie kan u, op basis van het gerealiseerd afschot van de laatste 3 jaren, het aantal labels per jaar voor de volgende drie jaar berekenen. U kunt hierbij de voorgestelde standaard volgen of de toekenningsfactor en/of de labelverdeling zelf aanpassen mits motivatie.

Deze simulatie-tool geeft enkel een indicatief voorstel voor het driejarenafschotplan voor de volgende jaren onder standaard omstandigheden. De uitkomst van deze simulatie-oefening heeft geen juridische waarde

Impact SARS-CoV-2

Omwille van mogelijke gevolgen in jachtactiviteiten door SARS-CoV-2 in 2020, kan u ervoor kiezen enkel het afschot van 2018 en 2019 in te vullen voor de berekening van het gemiddeld gerealiseerd afschot.

Aanvraag 2021-2023

Jaar 2018 2019 2020 Gemiddeld gerealiseerd Percentage
Bokken
0.00 0 %
Geiten
0.00 0 %
Kitsen
0.00 0 %
Totaal 0 0 0 0.00 0 %